Export

Vi på Business Region Borås är stolta i att få sitta i Simonsland och vara en del av den historia som har präglat Borås och hela regionen. Nu är det mindre produktion i området men farten och myllret av människor är om än högre.

Kluster och verksamheter

I Textile Fashion Center finns en rad självständiga verksamheter som förenas i ett textilt kluster. Det är en samverkan mellan företag, forskningsinstitut, utbildning, organisationer som jobbar för innovation och affärsutveckling. Tre parter bildar basen för verksamheten vars samverkan benämns som triple helix.

Det är Borås Stad, Högskolan i Borås och det samlade näringslivet i Sjuhärad. Grundidén är att kreativa processer bäst sker i samspel mellan kommun och samhälle, företag och akademi – ett framgångskoncept som är känt över hela världen.

“Här finns potential för nya affärer, företag, produkter och forskningsresultat”

Detta är en plats som utmärker sig mot andra kluster genom sin unika miljö och sitt unika koncept. Här kombineras fritt tänkande med kunskap och forskning på hög nivå så att företagsamhet kan växa med självförtroende och autenticitet.

Läs mer om verksamheten och vilka organisationer som är aktiva på fashion center.

Rulla till toppen