Företagsrådgivning

Vi kan hjälpa dig!

I Boråsregionen finns ett stort antal aktörer som kan hjälpa dig att ta nästa steg med din idé eller utveckla ditt företag. Nedan finner du de organisationer som arbetar med företagsrådgivning i Borås och hela Sjuhärad.

Almi Borås

Vi erbjuder lån och rådgivning till er med befintliga företag i en expansionsfas eller ni med tillväxtpotential i uppstartsfas.

Vi får ditt företag att växa genom möjligheter att testa dina idéer på marknaden, få råd och kontakter, samt möjlighet att söka kapital.

Companion väst

Företagsrådgivare för kooperativ och lokal utveckling i Boråsregionen.

 Vi verkar för innovation inom den kreativa näringen genom att synliggöra, stärka och förbättra villkoren för människor och företag.

Utskrift

Vi hjälper nya entreprenörer att starta och driva företag eller på andra sätt förverkliga sina idéer.

borasink

Vi stöttar entreprenörer och innovatörer inom teknik, textil och mode med affärsutveckling, från affärsidé till marknadsetablering.

Vårt gemensamma mål är att bidra till en stark svensk industri, att skapa tillväxt och arbetstillfällen.

Vi initierar, förmedlar och coachar samarbetsprojekt mellan företag och studenter med hållbar utveckling i fokus!

handelskammarn

 Vi företräder över 2 900 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom viktiga näringspolitiska områden.

verksamt.se

Här finns tjänster och information för dig som vill starta eller driver företag.

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag
investera och expandera i Sverige.

Rulla till toppen