Kluster

Erfarenheten visar att välfungerande samverkan mellan näringsliv, akademi och den offentliga sektorn är nyckeln till framgångsrik branschutveckling.

I Boråsregionen finns ett antal etablerade kluster där näringsliv, kommun och utbildning/forskning ger möjligheten att utveckla specifika branscher och tillväxten i regionen.

Textil

I Sjuhärad finns en lång historia inom textil produktion. I flera hundra år har människor livnärt sig på att utveckla nya material och producera textilier. Idag kryllar regionen av moderna företag som bygger sin utveckling på historiens kunnande. Allt från fibertillverkning, lädergarveri för inrednings- och fordonsindustrin, arbetskläder, skyddskläder, modeföretag, energivävsföretag, teknisk textil och mycket mer.

Textile Fashion Center är en plats som utmärker sig genom sin unika miljö och sitt unika koncept. I Textile Fashion Center finns potential för nya affärer, företag, produkter och forskningsresultat men också för ytterligare kvalitativ utbildning och ett brett samarbete mellan kultur och utbildning som möjliggörs av samlokaliseringen.

textilefashioncenter.se

Hos Smart Textiles möts forskning, näringsliv, institutioner och offentlig sektor för att finna fram­tidens lösningar idag. Som en del av Högskolan i Borås kan Smart Textiles erbjuda ett heltäckande koncept med tyngdpunkten på experimentell forskning, prototypframtagning och ekonomiskt stöd. De är den självklara partnern, när en textil idé ska förverkligas eller ett behov mötas med textil teknik.

smarttextiles.se

Marketplace Borås, i Textile Fashion Center, är ett samarbete mellan Borås Stad, Högskolan i Borås, Nordisk Designskola och näringslivet. Tillsammans arbetar Marketplace Borås för att stärka Borås och Sjuhärads position inom mode, textil och design. Genom Marketplace Borås affärsnätverk blir man större än som enskild aktör.

marketplaceboras.se

E-handel & Logistik

Boråsregionen har en stark tradition inom detaljhandel och som Nordens ledande område inom distanshandel. Vi har byggt upp en kompetens inom logistik och en välutvecklad infrastruktur som ger oss en fördel jämfört med andra, och som utgör grunden för en framgångsrik digital handel. Men det som verkligen gör regionen unik är människorna. Här kryllar det av erfarna entreprenörer som har viljan att förverkliga sina visioner och stora idéer. Med en gemensam syn och ett engagemang för Boråsregionen har det gett upphov till föreningen E-handelsstaden Borås.

E-handelsstaden Borås startades 2014 som en ideell förening på initiativ av tre drivna e-handelsknallar ifrån Borås och redan då togs de första initiativen till de populära frukostmötena. Året efter; 2015 gick föreningen över till en ekonomisk förening och visionen om att befästa Borås som Nordens självklara handelsnav sattes. En vision som föreningen tillsammans med sina medlemsföretag jobbar mot dagligen för att uppnå!

Föreningens målsättning är att utveckla regionens position som ett modernt handelsområde in i framtiden och skapa möjligheter till investeringar, etableringar och tillväxt.

E-handelsstaden Borås är en plattform med stort samspel mellan näringslivet, Borås Stad, Högskolan i Borås och övriga utbildningsaktörer. Vår vision är att Boråsregionen ska bli Nordens självklara handelsnav!

ehandelsstaden.se

Creative Cluster

Creative Cluster är ett forum där människor från kreativa och kulturella näringar möts och diskuterar nya former för samarbeten. Utgångspunkten är kunskapen om att dessa näringar inte bara själva genererar stora värden för människa och samhälle, utan att de även är nödvändiga drivkrafter för andra branscher och industrier. Vad vore exempelvis en bil utan dess design, varumärke och marknadsföring?
Därför är tillgång till konst och kultur i ett land, en region eller en stad inte endast en demokratisk fråga utan i allra högsta grad en ekonomisk dito. Målet med Creative Cluster är därför att främja affärer, utvecklingsmöjligheter och nätverk i Borås stad.
Initiativtagare och huvudman för Creative Cluster är Borås Stads Näringslivsenhet. Creative Cluster, då under namnet Creative Camp, startade våren 2012.

creative-cluster.se

Rulla till toppen