Samverka

Tillsammans når vi målen och en hållbar tillväxt. Här hittar du de samverkansplattformer som finns i regionen. Allt från den lokala köpmannaföreningen till Science Park Borås. I regionen finns det tre stycken kluster, De kreativa klustret, e-handelsklustret och självklart det textila klustret.

Kluster

Erfarenheten visar att välfungerande samverkan mellan näringsliv, akademi och den offentliga sektorn är nyckeln till framgångsrik branschutveckling.

Nätverk och mötesplatser

I Boråsregionen finns det många företagarföreningar och nätverk. Vi har listat de företagarföreningar som finns här efter kommun för dig som är ny i regionen eller varit etablerad sedan länge!

Borås viskan

Science Park Borås

Science Park Borås kärnverksamhet är projektarenan där aktörer från akademi/forskning, näringsliv, offentliga organisationer och det civila samhället möts. Science Park Borås tillhandahåller de resurser och processer som krävs för att transformera innovation till samhällsnytta.

Rulla till toppen