Nätverk och mötesplatser i Boråsregionen

I Boråsregionen finns det många mötesplatser, nätverk och företagarföreningar. Här har vi samlat dem som finns för dig, oavsett om du är ny i regionen eller varit etablerad sedan länge.

Borås viskan

Textile Fashion Center – en plats för innovation och affärsutveckling

I Textile Fashion Center finns en rad självständiga verksamheter som förenas i ett textilt kluster. Det är en samverkan mellan företag, forskningsinstitut, utbildning, organisationer som jobbar för innovation och affärsutveckling. 

Textile Fashion Center är en plats som utmärker sig mot andra kluster genom sin unika miljö och sitt unika koncept. Här kombineras fritt tänkande med kunskap och forskning på hög nivå så att företagsamhet kan växa med självförtroende och autenticitet. Tre parter bildar basen för verksamheten vars samverkan benämns som “Triple helix”. Det är Borås Stad, Högskolan i Borås och det samlade näringslivet i Sjuhärad. Grundidén är att kreativa processer bäst sker i samspel mellan kommun och samhälle, företag och akademi – ett framgångskoncept som är känt över hela världen.

Science Park Borås – från idé till hållbar utveckling

Science Park Borås kärnverksamhet är projektarenan där aktörer från akademi/forskning, näringsliv, offentliga organisationer och det civila samhället möts. Science Park Borås tillhandahåller de resurser och processer som krävs för att transformera innovation till samhällsnytta. Science Park Borås kanaliserar innovationssystemet – från idé till hållbar utveckling.

Genom Science Park Borås skapas än tydligare synergier mellan lärosäte, näringsliv och kommun. Med goda möjligheter till samverkan, framstående forskning och kreativa, inspirerande mötesplatser i Textile Fashion Center ska Science Park Borås locka fler företag till Boråsregionen och bidra till ökad sysselsättning. Science Park Borås är en miljö som består av ett tätt samarbete mellan Högskolan i Borås, RISE Research Institutes of Sweden, Smart Textiles, Marketplace Borås och Inkubatorn i Borås. Huvudfinansiärer är Vinnova, Västra Götalandsregionen och EU. Science Park Borås finansieras även av andra forskningsfinansiärer.
borasink

Vi stöttar entreprenörer och innovatörer inom teknik, textil och mode med affärsutveckling, från affärsidé till marknadsetablering.

Vårt gemensamma mål är att bidra till en stark svensk industri, att skapa tillväxt och arbetstillfällen.

 Vi verkar för innovation inom den kreativa näringen genom att synliggöra, stärka och förbättra villkoren för människor och företag.

Företagarföreningar i Boråsregionen

Vi har listat företagarföreningarna efter kommun, så att det blir enkelt för dig som är ny i regionen eller varit etablerad sedan länge att hitta vad du söker.

Attraktiva Toarp
XMOMS AB
Storgatan 1
516 31 Dalsjöfors
Peter Eklund
033-13 38 80

Borås City
Sven Eriksonsplatsen 3
503 38 Borås
Lisa Statham
0706-49 88 02

Borås Industri och Handelsklubb
Box 1730
501 17 Borås
Catrin Wirfalk
0735-95 95 08

Borås Näringsliv
Kanico AB
Viskastrandsgatan 1
506 30 Borås
Hanna Lassing
0704-942635

Centrumledning Knalleland
Bergslenagatan 45
506 30 Borås
Kristofer Granefelt
0703-17 73 21

Fastighetsägarna
Österlånggatan 40
503 37 Borås
Anna Liljenby
033-10 03 27

Västsvenska Handelskammaren
Österlånggatan 40
503 37 Borås
Ove Lillestöl
033-20 62 43

Framtid Fristad
Fristad Bleck & Plåt AB
Trumslagare Blomgrens väg 8
51333 Fristad
Leif Andersson

Företagarna i Borås
Österlånggatan 69
503 37 Borås
Frank Hallberg
0701-80 80 70

Sandareds företagsförening
Lisol Scandinavia
Box 197
503 08 Borås
Lars Hallams
033-13 22 70

Viareds företagsförening
Box 1286
501 12 Borås
Mikael Rosendahl
0702-53 19 69

Handel i Mark
Box 2117
511 02 Skene
Charlotte Berndtsson

Företagarna i Mark c/o Ekbergs Fönsterputs & Städ AB
Slättängsgatan 4
511 57 Kinna
Mathias Eriksson
0706-889902

Markföretagens intresseförening
Box 36
511 21 Kinna
Tom Månsson

Företagsamma kvinnor i Mark
Björlandavägen 11
511 69 Sätila
Gill Lagerström Gustafsson
0301 424 42

Tygrikesgruppen
Tomas Rydberg
0705 – 55 60 71

LRF
Kurt Frilén
070-5663254

KVIND:S
Ann Hansson
0725 40 35 10

Företagarna Kind
Box 6002
51406 DALSTORP
Tina Hjorth Svensson
070-583 54 36

Tranemo Handel & Service
Box 140
514 23 Tranemo
Katarina Svensson
0325 – 700 65

LRF Tranemo
Tina Dahl
0705 22 92 02

Hantverkarnätverket i Tranemo
Morgan Oscarsson
0703 16 11 59

TRIVAB Trivselbygdens AB
C/O Everås
Stenhult Sjövik 1
512 60 Överlida
Christer Everås
072-7444053

SFF Svenljunga Företagarförening
Box 189
512 24 Svenljunga
Gösta Johansson
070-2167197

SKHS – Svenljunga Köping Handel och Service
Brogatan 6
512 50 Svenljunga
Charlotta Juntorp
073-6784078

Företagarna Kind
Box 6002
51406 DALSTORP
Thomas Gull
0325 100 30

Rulla till toppen