Kluster i Boråsregionen

I Boråsregionen finns ett antal etablerade kluster där näringsliv, kommun och utbildning/forskning ger möjligheten att utveckla specifika branscher och tillväxten i regionen. Erfarenheten visar att välfungerande samverkan mellan näringsliv, akademi och den offentliga sektorn är nyckeln till framgångsrik branschutveckling.

Kluster – textilindustrin

I Sjuhärad finns en lång historia inom textil produktion. Idag kryllar regionen av moderna företag som bygger sin utveckling på historiens kunnande. Allt från fibertillverkning, lädergarveri för inrednings- och fordonsindustrin, arbetskläder, skyddskläder, modeföretag, energivävsföretag, teknisk textil och mycket mer.

Textile Fashion Center är en plats som utmärker sig genom sin unika miljö och sitt unika koncept. I Textile Fashion Center finns potential för nya affärer, företag, produkter och forskningsresultat men också för ytterligare kvalitativ utbildning och ett brett samarbete mellan kultur och utbildning som möjliggörs av samlokaliseringen.

Hos Smart Textiles möts forskning, näringsliv, institutioner och offentlig sektor för att finna fram­tidens lösningar idag. Som en del av Högskolan i Borås kan Smart Textiles erbjuda ett heltäckande koncept med tyngdpunkten på experimentell forskning, prototypframtagning och ekonomiskt stöd. De är den självklara partnern, när en textil idé ska förverkligas eller ett behov mötas med textil teknik.

Marketplace Borås, i Textile Fashion Center, är ett samarbete mellan Borås Stad, Högskolan i Borås, Nordisk Designskola och näringslivet. Tillsammans arbetar Marketplace Borås för att stärka Borås och Sjuhärads position inom mode, textil och design. Genom Marketplace Borås affärsnätverk blir man större än som enskild aktör.

Kluster – e-handel och logistik

Boråsregionen har en stark tradition inom detaljhandel och som Nordens ledande område inom distanshandel. Vi har byggt upp en kompetens inom logistik och en välutvecklad infrastruktur som ger oss en fördel jämfört med andra, och som utgör grunden för en framgångsrik digital handel. Men det som verkligen gör regionen unik är människorna. Här kryllar det av erfarna entreprenörer som har viljan att förverkliga sina visioner och stora idéer.

E-handelsstaden Borås startades 2014 som en ideell förening på initiativ av tre drivna e-handelsknallar ifrån Borås och redan då togs de första initiativen till de populära frukostmötena. Året efter; 2015 gick föreningen över till en ekonomisk förening och visionen om att befästa Borås som Nordens självklara handelsnav sattes. Föreningens målsättning är att utveckla regionens position som ett modernt handelsområde in i framtiden och skapa möjligheter till investeringar, etableringar och tillväxt. E-handelsstaden Borås är en plattform med stort samspel mellan näringslivet, Borås Stad, Högskolan i Borås och övriga utbildningsaktörer. 

Kluster – bilindustrin

Boråsregionen och Västsverige bildar ett kluster för företag som driver bilindustrin framåt. Här återfinns världsledande testbäddar, fordonstillverkare, underleverantörer, forskning och lärosäten som tillsammans skapar morgondagens fordon. Testbäddar som Rise, Hällered, AstaZero, Awitar och Test Center Autoliv verkar i regionen och hjälper bland annat fordonsindustrin att utveckla framtidens teknologi.

Från postorder till e-Handel. Runt om i Västsverige finns närmare 100 000 studenter, doktorander och blivande ingenjörer, fördelade på olika högskolor och universitet. I Business Region Borås drivs också det spännande projektet SHADES (System Safety through the Combination of HMI and Dependable Systems) som studerar effekterna av fel i automatiserade fordon och föreslår metoder för säkra övergångar till manuell körning.
Globala tillverkare. Autoliv, Volvo Cars, Geely, Volvo Buses och Nevs. Västsverige har en lång tradition av fordonstillverkning och står idag förberett med stora resurser för att fortsätta att driva utvecklingen framåt.
Ett nätverk av underleverantörer. Runtom i Boråsregionen finns hundratals underleverantörer i Borås, Mark, Tranemo och Svenljunga som är livsviktiga för fordonsindustrin.

Våra styrkeområden – från fordonsindustri till mode

I Boråsregionen har några branscher vuxit sig extra starka. Här finns en tillverkningsindustri i världsklass, expertis inom e-handel och logistik, unika testbäddar för fordonsindustrin och en textilindustri med absolut spjutspets inom cirkulär design, textil och mode.

Textil Borås

Textil

I Boråsregionen finns Europas absoluta spjutspets inom cirkulär design, textil, mode med Science Park Borås, Textile Fashion Center och Textilhögskolan.

Automotive Borås

Automotive

Boråsregionen har en lång erfarenhet av bilbranschen och här finns flera världsledande företag och underleverantörer med unika testbäddar för framtidens fordonssäkerhet.

Tillverkningsundustri Borås

Tillverkningsindustri

I Boråsregionen finns specialister inom metall och plasttillverkning, verktygstillverkning och underleverantörer till bilindustrin. Här verkar du som företag sida vid sida med en tillverkningsindustri i världsklass.

Handel och logistik i Borås

Handel och logistik

I Boråsregionen finns en lång erfarenhet av handel, som idag utvecklats till en expertis inom e-handel och logistik. Här finns så gott som alla kända logistikföretag representerade.

Rulla till toppen