Detta är Business Region Borås

I Boråsregionen är det lätt att starta, utveckla och etablera företag. Vi på Business Region Borås hjälper dig med allt ifrån att utveckla din affärsidé till att investera eller etablera en verksamhet i regionen. Här är spännande nätverk, spetskompetens och innovationsförmåga aldrig långt borta – korta vägar till långsiktiga affärer helt enkelt!

Regional samverkan

Tillsammans utgör Sjuhärads kommuner Business Region Borås, BRB. De aktiva kommunerna i regionen är Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda. I samverkan är vi starkare än den enskilda kommunen, vårt arbete syftar till att lyfta upp hela Boråsregionen och sudda ut kommungränser.

Våren 2018 slöts ett Samarbetsavtalet mellan BRB och Business Sweden. BRB är ett utav Business Swedens investeringskontor, vi arbetar tillsammans lokalt-regionalt-nationellt gällande etableringar och investeringar i regionen.

Business Region Borås ska i nära samverkan med medlemskommunerna och andra aktörer verka för en expanderande arbetsmarknad genom fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv.

Organisation och finansiering

BRB ligger under Boråsregionens Sjuhärads Kommunalförbunds verksamhet. Direktionen antog de fokusområden BRB ska arbeta med och är det politiskt beslutande organet. Under direktionen finns beredningen för hållbar utveckling Sjuhärad, BH7. Beredningen består av politiska representanter från varje kommun. Ett nätverk av kommunala representanter, näringslivsansvariga (NLA) arbetar tillsammans med BRB och är styrgrupp för verksamheten. Varje kommun finansierar BRB med 6 kronor per invånare.

Verksamhetsplan 2022-2024.

Rulla till toppen