Tranemo

Tranemo kommun består av 13 orter med sjö- och natursköna områden. Kommunen är i stark tillväxt med ett mål om att bli 14 000 invånare år 2035. En hållbar framtid med konkreta klimatåtgärder är styrande för utvecklingen. Här finns närheten till Borås, Landvetter, Göteborg, Gislaved och Jönköping. 

Tranemo är en del av Sjuhäradsbygden och Västsverige där textil och knallar speglar kulturen i samhället.

Entreprenörsandan och framtidstron blandat med mänsklig omtanke om varandra och naturen gör Tranemo till en sammansvetsad kommun med många färgstarka invånare. Den engagerade föreningen Tillväxt Tranemo samverkar ihop med kommunen för att göra kommunen så attraktiv som möjligt för företag. Arbetslösheten är låg och det finns gott om arbetstillfällen. Vårt äldsta företag Ardagh Glass Limmared AB grundades 1740. Tranemoandan som ett inspel i kulturen avspeglar sig även i vårt fantastiska föreningsliv. I Tranemo är invånarna ovanligt friska. Stor del av näringslivet ligger inom industri men även flertalet små och driftiga entreprenörer samt en betydande jordbruks- och skogsnäring. 

Näringslivet och kommunen engagerar sig för framtiden och i kompetensförsörjningsfrågor genom att erbjuda lärlings- och praktikplatser till eleverna på Tranemo Gymnasieskola. Vi jobbar för att få våra ungdomar att stanna eller komma tillbaka efter avslutad utbildning. Ungdomarna är framgångsrika inom Ung Företagsamhet och som Sommarlovsentreprenörer.

I Tranemo finns närheten till det mesta utan köer och trängsel. Här finns vacker natur, en meningsfull fritid, spännande historia med ett blomstrande kulturliv, en rogivande stillhet och tranor naturligtvis.

Avstånd Borås: 30 minuter

Avstånd Gislaved: 20 minuter

Avstånd Landvetter: 50 minute

Rulla till toppen