Testbäddar i Business Region Borås

Testbäddar i Business Region Borås
I Boråsregionen finns flertalet testbäddar. Rise, Hällered, AstaZero, Awitar och Test Center Autoliv verkar i regionen och hjälper bland annat fordonsindustrin att utveckla framtidens teknologi.

RISE
RISE (Research Institutes of Sweden) är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar RISE till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Totalt 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser.

”Awitar, tillsammans med testanläggningen AstaZero och vår kommande testbädd för elektromobilitet, gör att RISE står väl rustat för att vara en stark innovationspartner för svensk fordonsindustri också i framtiden.”

Awitar
Allt mer komplexa fordon med radar, kameror och sensorer rullar på våra vägar. Att störningsprova fordonens elektronik blir allt viktigare och är en förutsättning för övergången till framtidens självkörande fordon som måste kunna kommunicera trådlöst med varandra. AWITAR (Automotive Wireless Test and Research Facility) är RISE:s nya världsledande test- och utvecklingsanläggning för trådlösa kommunikationssystem och EMC för till exempel autonoma fordon och aktiva säkerhetssystem. Anläggningen har utarbetats i tätt samarbete mellan RISE och svensk fordonsindustri. Awitar kännetecknas av hög flexibilitet med kapacitet att testa såväl personbilar som tunga fordon upp till 70 ton.

Hällered
På Volvos anläggning i Hällered finns totalt 15 olika provbanor där de testar allt som en bil från Volvo kan ställas inför. Offroad-förhållanden och landsvägskörning med olika typer av krävande ytor. Här arbetar 75 välutbildade och erfarna testförare på anläggningen, tillsammans med personal i verkstäder och servicestationer.

Astazero
Världens första fullskaliga testmiljö för utveckling av framtidens trafiksäkerhet hittar du strax utanför Borås. Astazero är en öppen, internationell plattform för alla berörda parter såsom fordonstillverkare, underleverantörer, myndigheter, vägagenter, universitet och tekniska institut och högskolor. På anläggningen har det skapats unika miljöer för tester av alla tänkbara scenarier inom forskning, utveckling och certifiering av framtida trafiksäkerhetssystem.

Test Center Autoliv
Ett ackrediterat laboratorium inom Autolivkoncernen, med hög kompetens och lång erfarenhet av att leverera provningstjänster av internationell karaktär, särskilt till bilindustrin. Här utförs simulering, konstruktion och provning som stöd för utvärdering av produkter och komponenter. Man utvecklar även kostnadseffektiva provmetoder, konstruerar och tillverkar testutrustning samt fixturer. Verkstaden hanteras även tillverkning av prototyper i små kvantiteter.

Rulla till toppen