Information, communication & technology

Boråsregionen har historiskt sett haft en stor närvaro av företag inom ICT-branscherna (Information, communication och technology). Utan dessa hade textilindustrin inte kunnat blomstra. Idag finns här stor kompetens inom inbyggda system, infrastruktur & molntjänster, mobilteknologi, logistik och transport.

Från postorder till e-Handel
Idag verkar 4 500 företag inom avancerad handel i Boråsregionen. Många utav dem arbetar med digitala handelslösningar. Här finns bland annat den största koncentrationen av textila företag i norra Europa, hela 54% av all textil som kommer till Norden passerar genom Boråsregionen. Ehandel.se:s e-handelsindex 2016 utsågs Borås till Sveriges bästa e-handelskommun. Indexet jämför hur stor omsättning och resultat, hur många anställda och hur många butiker e-handeln står för jämfört med befolkningsstorlek i Sveriges 40 största kommuner.

”40% av e-handelns transaktioner kan spåras till företag i Boråsregionen”

Morgondagens kompetens är redan på plats
Högskolan i Borås har redan startat upp e-handelsutbildningar på master-nivå, med fokus på digital handelsutveckling. Lärosätet har även en professor med forskningsinriktning på området. SIIR (Swedish Institute for Innovative Retailing) erbjuder forskarresurser och en unik forskningsmiljö i form av Handelslabbet, till handelsföretag och omgivande samhället för att bidra till en innovativ och hållbar handel.

Stora företag. Etablerade varumärken.
Förmodligen har du hört talas om några av Boråsregionens ICT-företag. Publika varumärken som Ellos, Blåkläder, Speed Group, Hultafors, Fagerhult och Flügger färg känner många till. Men här finns även andra stora företag som levererar produkter och tjänster till hela världen, som till exempel Nexans, Centiro, Engtex, Finepart och Nyce Logic.

Rulla till toppen