Områden med bra förutsättningar för etablering och investering

Boråsregionen har en unik position i Sverige inom entreprenörskap och affärsutveckling. Här finns redan idag väletablerade e-handel- och logistikföretag tillsammans med spännande startups, lärosäten och forskning. Här får du alla förutsättningar för att investera och etablera din verksamhet. Här kan du läsa mer om vilka områden där Boråsregionen är extra starka.

Information, communication & technology (ITC)

Boråsregionen har historiskt sett haft en stor närvaro av företag inom ICT-branscherna (Information, communication och technology). Utan dessa hade textilindustrin inte kunnat blomstra. Idag finns här stor kompetens inom inbyggda system, infrastruktur & molntjänster, mobilteknologi, logistik och transport.

Från postorder till e-Handel. Idag verkar 4 500 företag inom avancerad handel i Boråsregionen. Många utav dem arbetar med digitala handelslösningar. Här finns bland annat den största koncentrationen av textila företag i norra Europa, hela 54% av all textil som kommer till Norden passerar genom Boråsregionen. Ehandel.se:s e-handelsindex 2016 utsågs Borås till Sveriges bästa e-handelskommun. Indexet jämför hur stor omsättning och resultat, hur många anställda och hur många butiker e-handeln står för jämfört med befolkningsstorlek i Sveriges 40 största kommuner.

Morgondagens kompetens är redan på plats. Högskolan i Borås har redan startat upp e-handelsutbildningar på master-nivå, med fokus på digital handelsutveckling. Lärosätet har även en professor med forskningsinriktning på området. SIIR (Swedish Institute for Innovative Retailing) erbjuder forskarresurser och en unik forskningsmiljö i form av Handelslabbet, till handelsföretag och omgivande samhället för att bidra till en innovativ och hållbar handel.

Stora företag. Etablerade varumärken. Förmodligen har du hört talas om några av Boråsregionens ICT-företag. Publika varumärken som Ellos, Blåkläder, Speed Group, Hultafors, Fagerhult och Flügger färg känner många till. Men här finns även andra stora företag som levererar produkter och tjänster till hela världen, som till exempel Nexans, Centiro, Engtex, Finepart och Nyce Logic.

Testbäddar i Boråsregionen

I Boråsregionen finns flertalet testbäddar. Rise, Hällered, AstaZero, Awitar och Test Center Autoliv verkar i regionen och hjälper bland annat fordonsindustrin att utveckla framtidens teknologi.

RISE (Research Institutes of Sweden) är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar RISE till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Totalt 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser.

”Awitar, tillsammans med testanläggningen AstaZero och vår kommande testbädd för elektromobilitet, gör att RISE står väl rustat för att vara en stark innovationspartner för svensk fordonsindustri också i framtiden.”

Allt mer komplexa fordon med radar, kameror och sensorer rullar på våra vägar. Att störningsprova fordonens elektronik blir allt viktigare och är en förutsättning för övergången till framtidens självkörande fordon som måste kunna kommunicera trådlöst med varandra. AWITAR (Automotive Wireless Test and Research Facility) är RISE:s nya världsledande test- och utvecklingsanläggning för trådlösa kommunikationssystem och EMC för till exempel autonoma fordon och aktiva säkerhetssystem. Anläggningen har utarbetats i tätt samarbete mellan RISE och svensk fordonsindustri. Awitar kännetecknas av hög flexibilitet med kapacitet att testa såväl personbilar som tunga fordon upp till 70 ton.

På Volvos anläggning i Hällered finns totalt 15 olika provbanor där de testar allt som en bil från Volvo kan ställas inför. Offroad-förhållanden och landsvägskörning med olika typer av krävande ytor. Här arbetar 75 välutbildade och erfarna testförare på anläggningen, tillsammans med personal i verkstäder och servicestationer.

Världens första fullskaliga testmiljö för utveckling av framtidens trafiksäkerhet hittar du strax utanför Borås. Astazero är en öppen, internationell plattform för alla berörda parter såsom fordonstillverkare, underleverantörer, myndigheter, vägagenter, universitet och tekniska institut och högskolor. På anläggningen har det skapats unika miljöer för tester av alla tänkbara scenarier inom forskning, utveckling och certifiering av framtida trafiksäkerhetssystem.

Ett ackrediterat laboratorium inom Autolivkoncernen, med hög kompetens och lång erfarenhet av att leverera provningstjänster av internationell karaktär, särskilt till bilindustrin. Här utförs simulering, konstruktion och provning som stöd för utvärdering av produkter och komponenter. Man utvecklar även kostnadseffektiva provmetoder, konstruerar och tillverkar testutrustning samt fixturer. Verkstaden hanteras även tillverkning av prototyper i små kvantiteter.

Automotive Borås

Fordonssäkerhet & autonoma system

Boråsregionen och Västsverige bildar ett kluster för företag som driver bilindustrin framåt. Här återfinns världsledande testbäddar, fordonstillverkare, underleverantörer, forskning och lärosäten som tillsammans skapar morgondagens fordon. Testbäddar som Rise, Hällered, AstaZero, Awitar och Test Center Autoliv verkar i regionen och hjälper bland annat fordonsindustrin att utveckla framtidens teknologi.

Från postorder till e-Handel. Runt om i Västsverige finns närmare 100 000 studenter, doktorander och blivande ingenjörer, fördelade på olika högskolor och universitet. I Business Region Borås drivs också det spännande projektet SHADES (System Safety through the Combination of HMI and Dependable Systems) som studerar effekterna av fel i automatiserade fordon och föreslår metoder för säkra övergångar till manuell körning.
Globala tillverkare. Autoliv, Volvo Cars, Geely, Volvo Buses och Nevs. Västsverige har en lång tradition av fordonstillverkning och står idag förberett med stora resurser för att fortsätta att driva utvecklingen framåt.
Ett nätverk av underleverantörer. Runtom i Boråsregionen finns hundratals underleverantörer i Borås, Mark, Tranemo och Svenljunga som är livsviktiga för fordonsindustrin.

Våra styrkeområden – från fordonsindustri till mode

I Boråsregionen har några branscher vuxit sig extra starka. Här finns en tillverkningsindustri i världsklass, expertis inom e-handel och logistik, unika testbäddar för fordonsindustrin och en textilindustri med absolut spjutspets inom cirkulär design, textil och mode.

Textil Borås

Textil

I Boråsregionen finns Europas absoluta spjutspets inom cirkulär design, textil, mode med Science Park Borås, Textile Fashion Center och Textilhögskolan.

Automotive Borås

Automotive

Boråsregionen har en lång erfarenhet av bilbranschen och här finns flera världsledande företag och underleverantörer med unika testbäddar för framtidens fordonssäkerhet.

Tillverkningsundustri Borås

Tillverkningsindustri

I Boråsregionen finns specialister inom metall och plasttillverkning, verktygstillverkning och underleverantörer till bilindustrin. Här verkar du som företag sida vid sida med en tillverkningsindustri i världsklass.

Handel och logistik i Borås

Handel och logistik

I Boråsregionen finns en lång erfarenhet av handel, som idag utvecklats till en expertis inom e-handel och logistik. Här finns så gott som alla kända logistikföretag representerade.

Previous slide
Next slide

Leva och bo i Boråsregionen

Våra olika kommuner är unika i sig, söker du fart och fläkt eller naturens lugnande miljöer. Boråsregionen har närheten till allt och kan ta dig vidare ut i världen på under en timma via Landvetter Flygplats.

Rulla till toppen