Investera och etablera

Varför ska ni välja Boråsregionen att investera och etablera i? Vi har en lång historia och kunnande inom fordonsbranschen, starka underleverantörer och testbäddar för ny teknik samt världsledande företag inom bilsäkerhet. Ur den traditionella handeln har ett starkt e-handelskluster växt fram i regionen där 40% av alla Sveriges webb-transaktioner går via Borås. Vi har kunskapen, ytorna och tekniken för att ta ert företag in i framtiden.

Investeringsområden

Boråsregionens investeringsområden har en stark koppling till Västsveriges fordonsindustri. I regionen finns en traditionell historia kring handel som i nutid är ett nav för e-handel och logistiska lösningar.

Lokaler och mark i Boråsregionen

Vi gör det enkelt att hyra ut lokaler och mark i din kommun. Här finns också möjlighet att leta lediga lokaler eller tillgänglig mark.

Rulla till toppen