Vår verksamhet

Business Region Borås ska i nära samverkan med medlemskommunerna och andra aktörer verka för en expanderande arbetsmarknad genom fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv.

Regional samverkan
Tillsammans utgör Sjuhärads kommuner Business Region Borås, BRB. De aktiva kommunerna i regionen är Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda. I samverkan är vi starkare än den enskilda kommunen, vårt arbete syftar till att lyfta upp hela Boråsregionen och sudda ut kommungränser.

Våren 2018 slöts ett Samarbetsavtalet mellan BRB och Business Sweden. BRB är ett utav Business Swedens investeringskontor, vi arbetar tillsammans lokalt-regionalt-nationellt gällande etableringar och investeringar i regionen.

Organisation och finansiering
BRB ligger under Boråsregionens Sjuhärads Kommunalförbunds verksamhet. Direktionen antog de fokusområden BRB ska arbeta med och är det politiskt beslutande organet. Under direktionen finns beredningen för hållbar utveckling Sjuhärad, BH7. Beredningen består av politiska representanter från varje kommun. Ett nätverk av kommunala representanter, näringslivsansvariga (NLA) arbetar tillsammans med BRB och är styrgrupp för verksamheten. Varje kommun finansierar BRB med 6 kronor per invånare.

Rulla till toppen